Mezoterapia igłowa skóry głowy osoczem bogatopłytkowym jako metoda redukcji nadmiernego wypadania włosów

0
3520

Streszczenie

Istnieje wiele metod redukcji nadmiernej utraty włosów na głowie. Od niedawna stosowana jest metoda, polegająca na wstrzykiwaniu w skórę głowy objętej łysieniem autologicznego osocza bogatopłytkowego.
Wpływ terapii osoczem bogatopłytkowym na wzrost włosów został przetestowany przez wielu badaczy podczas badań in vivo i in vitro. Wyniki tych badań wskazują na jej dużą skuteczność i bezpieczeństwo. Osocze podawane metodą mezoterapii igłowej, ze względu na wysoką zawartość czynników wzrostu, indukuje w skórze wiele molekularnych i komórkowych mechanizmów, które prowadzą do redukcji wypadania włosów oraz zwiększania ich gęstości i jakości. Wstrzykiwanie osocza w skórę głowy uważane jest za cenną alternatywę w leczeniu łysienia, wiąże się z niewielkim ryzykiem powikłań oraz niskimi kosztami w stosunku do efektów, jakie można osiągnąć.
Celem pracy było usystematyzowanie i przedstawienie informacji na temat zastosowania mezoterapii igłowej osoczem bogatopłytkowym w redukcji nadmiernej utraty włosów oraz dokonanie przeglądu wyników badań klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tej metody.

Słowa kluczowe: nadmierne wypadanie włosów, łysienie, mezoterapia igłowa, osocze bogatopłytkowe

 

Needle mesotherapy of scalp with platelet-rich plasma as a method of reduction of excessive hair loss

Abstract

There are many methods to reduce excessive hair loss on head. Recently used method consisting in injecting autologous platelet-rich plasma into the balding scalp.
The effect of plate-rich plasma therapy on hair growth has been tested by many researchers in vivo and in vitro studies. The results of these studies indicate its high effectiveness and safety. Due to the high content of growth factors, PRP induces many molecular and cellular mechanisms in the skin, leading to the reduction of hair loss and increasing their density and quality. Injection of plasma into the scalp is considered as a valuable alternative in the treatment of hairlessness and is associated with a low risk of complications and relatively low cost comparing to effects that can be achieved.
The aim of the study is to systematize and provide information on the use of needle mesotherapy with platelet-rich plasma in the reduction of excessive hair loss and to review the results of clinical trials on the efficacy and safety of this method.

Key words: excessive hair loss, alopecia, needle mesotherapy, platelet-rich plasma

 

Joanna Klonowska

Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
ul. Bitwy Warszawskiej
1920 r., nr 18
02-366 Warszawa
M: +48 518 155 303
E: joanna.klonowska@wsiiz.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 6, 2017, 613

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj