Kompetencje menedżerów przedsiębiorstw kosmetycznych

0
1555
Being part of a white collar environment

Streszczenie

Na rynku usług kosmetycznych funkcjonuje kilkadziesiąt tysięcy gabinetów kosmetycznych, są to małe, średnie i duże przedsiębiorstwa o zróżnicowanych metodach zarządzania.
Większość dużych przedsiębiorstw w branży kosmetycznej kierowanych jest przez menedżerów. Dynamicznie rozwijający się rynek usług kosmetycznych powoduje, że zarządzanie firmami w tej branży jest zależne w głównej mierze od ich kompetencji.
Celem pracy było wyłonienie umiejętności zarządczych, przydatnych w zarządzaniu przedsiębiorstwami w branży kosmetycznej.

Słowa kluczowe: kompetencje, menedżer, umiejętności menedżerskie, branża kosmetyczna

 

Managerial competencies in cosmetic companies

Abstract

In the cosmetic services market there are many cosmetic parlours, which are small, medium and large companies with different management methods.
Majority of large companies in the cosmetic industry are directed by managers. Rapidly growing market of cosmetic services causes the management depends mainly on their competences.
The aim of this paper was to determine managerial skills useful in managing companies in the cosmetic industry.

Key words: competences, manager, managerial skills, cosmetic industry

 

Małgorzata Ruprich

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
ul. Harcerzy
Września 1939 nr 3
40-659 Katowice
M: +48 501 694 496
E: malgorzata.ruprich@gwsh.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 6, 2017, 663

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj