Historyczne i współczesne społeczno-kulturowe funkcje tatuażu

0
3193

Streszczenie

Tatuaż polega na wykonaniu na ciele trwałych znaków lub wielobarwnych kompozycji przez wprowadzenie pod skórę barwnika metodą gęstego nakłuwania. Motywy takiej ingerencji we własny wygląd zazwyczaj uwarunkowane są zwyczajowo i historycznie.
Celem pracy było ustalenie, jakie, historycznie i współcześnie, społeczno-kulturowe funkcje pełni tatuaż.
Dokonano przeglądu piśmiennictwa. Zagadnienia związane z aktualną funkcją tatuażu były oceniane na podstawie analizy danych zebranych przy pomocy kwestionariusza autorskiej ankiety internetowej.
W odróżnieniu od tatuaży wykonywanych w poprzednich epokach, współczesny tatuaż uznawany jest za najłagodniejszą i najpopularniejszą metodę trwałego upiększania ciała.

Słowa kluczowe: tatuaż, tatuowanie, funkcje społeczno-kulturowe, kultura

 

Historical and contemporary socio-cultural functions tattoo

Abstract

Tattoo involves making permanent marks on the body or multi-coloured composition by introducing the dye into the skin using a dense puncture. Motivations of such interference in own appearance usually are determined by traditional and historical aspects.
The aim of this paper is to determine historical and current socio-cultural functions of tattoo.
A review of the literature was done. Issues related to the current function of the tattoo were evaluated based on analysis of data collected by means of an own web questionnaire.
Unlike tattoos done in previous eras, a contemporary tattoo is mainly mildest and most common method of permanent body beautification, which can be considered as form of art.

Key words: tattoo, tattooing, socio-cultural functions, culture

 

Joanna Klonowska (1), Michał Wiciński (1), Jarosław Żak (2), Maciej Wołkowiecki (1)

1. Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18
02-366 Warszawa
M: +48 518 155 303
E: joanna.klonowska@wsiiz.pl

2. Wydział Lekarski Collegium Medicum im. Ludwika Rydgiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Marii Curie
Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
M: +48 695 930 225
E: jarek.zak@wp.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 5, 2017, 513

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj