Gimnastyka mięśni twarzy jako metoda opóźniania procesu starzenia się skóry – przegląd literatury

0
3041

Streszczenie
Dotychczasowe wyniki badań wykazują bezpośrednie powiązanie niskiej aktywności lub braku aktywności fizycznej z niekorzystnymi zmianami składu ciała osób po 50. roku życia. Malejąca z wiekiem aktywność fizyczna wpływa na spadek masy mięśniowej oraz wiotczenie skóry. Jednocześnie utrzymując wysoką aktywność, można w naturalny sposób hamować postępującą degradację tkanek.
Celem pracy był przegląd opisanych w literaturze przykładów hamowania procesów starzenia się skóry i mięśni twarzy w wyniku zastosowania terapii opartych na systematycznych ćwiczeniach.
Analiza raportów wykazała, iż dzięki systematycznym ćwiczeniom zaobserwowano pozytywne efekty. W żadnym z opisanych badań nie zastosowano jednak grupy kontrolnej. Większość badań stanowiły opisy pojedynczych przypadków i małych grup.

Słowa kluczowe: rehabilitacja twarzy, facefitness, ćwiczenia twarzy, masaż twarzy, joga twarzy

 

Gymnastics of facial muscles as a method of delaying skin aging process – a review

Abstract
Current research outcomes indicate direct association between the lack or insufficient physical activity and unfavorable changes of the body composition in patients over 50 years of age. The level of physical activity decreases with age, leading to a decrease in muscle mass and loss of skin flexibility. At the same time, maintaining physical activity allows to inhibit progressive tissue degradation in a natural way.
The aim of the paper is to present examples of inhibiting skin aging and facial muscle aging process by applying therapies based on regular exercises.
The analysis showed that regular exercises resulted in positive effects. However, none of the studies included control group. Most of the studies were based on individual cases or small groups of people.

Key words: facial rejuvenation, facefitness, facial exercises, facial massage, face yoga

 

Patrycja Kondracka (1), Agnieszka Ciszek (2)

(1) Wydział Fizjoterapii
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
al. Ignacego Jana
Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
M: +48 500 447 009
E: facefitness12@gmail.com

(2) Zakład Podstaw Kosmetologii
Katedra Kosmetologii
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
al. Ignacego Jana
Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
M: +48 501 109 605
E: agnieszka.ciszek@awf.wroc.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 1, 2017, 409

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj