Zanieczyszczenia mikrobiologiczne kosmetyków – badania wstępne

0
2205

STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena związku między sposobem użytkowania kosmetyków a ich skażeniem mikroorganizmami. Przeprowadzone badania czystości mikrobiologicznej preparatów stosowanych przez konsumenta pozwoliły potwierdzić obecność bakterii z rodziny Enterobacteriaceae, gronkowców oraz grzybów drożdżopodobnych w 10 na 12 testowanych preparatach. Największą liczbę bakterii stanowiły Gram-ujemne pałeczki. Najbardziej zanieczyszczone okazały się cienie do powiek, natomiast kosmetykiem, w którym nie stwierdzono zanieczyszczenia, był tonik do twarzy. Tak duże zanieczyszczenie kosmetyków drobnoustrojami może być spowodowane m.in. przez rodzaj surowca użytego do produkcji, niewłaściwym działaniem środka konserwującego, jak i przekroczonym terminem ważności.

Słowa kluczowe: użytkowanie kosmetyków, skażenia mikrobiologiczne, mikroflora skóry

 

Microbiological contamination of cosmetics – preliminary study

ABSTRACT
The aim of the research is to assess the correlation between the way of using cosmetics and their contamination by microorganisms. Conducted researches of microbiological purity of preparations used by consumers confirmed presence of Enterobacteriaceae family bacteria, staphylococcus and yeast-like fungi in 10 out of 12 samples. The most common bacteria were Gram-negative bacilli. Eyeshadows turned out to be the most contaminated while no contamination was detected in face tonics. High microorganisms contamination of cosmetics might be caused by type of materials used in production, improper operation of preservatives or exceeded expiration date.

Key words: use of cosmetics, microbial contamination, skin bacterial flora

 

Sara Sadowska, Kinga Plewa-Tutaj
Instytut Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
T: +48 74 641 92 53
M: +48 531 030 091
E: sara.sadowska@gmail.com

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 2, 2016, 151

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj