Wpływ wiedzy oraz wybranych czynników socjodemograficznych na profilaktykę i ochronę przed promieniowaniem UV

0
2713

Streszczenie
W pracy przedstawiono skutki zdrowotne wywołane nadmierną ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe. Celem badawczym było zbadanie wiedzy ankietowanych na temat promieniowania UV oraz zachowań profilaktycznych w zależności od wybranych czynników socjodemograficznych.
Stwierdzono, że wiedza ankietowanych ma wpływ na zachowanie i profilaktykę przed promieniowaniem UV. Nie stwierdzono zależności między wykształceniem a opalaniem. Wykazano natomiast zależność między płcią, wiekiem i miejscem zamieszkania.

Słowa kluczowe: promieniowanie UV, skutki zdrowotne, socjodemografia, ankieta

 

Impact of knowledge and selected sociodemographic factors on prevention and protection from UV radiation

Abstract
The paper presents health issues triggered by excessive exposure to UV radiation. The research objective was to investigate knowledge about UV radiation of the respondents and their attitude depending on selected sociodemographic aspects such as: sex, age, education and place of residence.
It has been found that knowledge of the respondents is adequate to their attitude with regard to UV radiation. No relationship has been found between education and sunbathing whereas relationship between sex, age and place of residence has been found.

Key words: UV radiations, health effect, sociodemography, questionnaire

 

Angelika Nowak, Kinga Plewa-Tutaj

Instytut Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
M: +48 785 327 062
E: nowakangela5@gmail.com

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 3, 2016, 241

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj