Pielęgnacja i regeneracja skóry po nieinwazyjnych zabiegach odmładzania twarzy

0
3256

Streszczenie
W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych produktów i technik zabiegowych, które są skuteczne w odmładzaniu skóry twarzy. Większość terapii ukierunkowanych jest na polepszenie stanu skóry ulegającej procesom fotostarzenia. Nieinwazyjne zabiegi zyskują coraz bardziej uznane miejsce w pielęgnacji starzenia się skóry. Ich celem jest selektywne uszkodzenie powierzchni skóry, po którym rozpoczyna się proces gojenia, tak zwany „resurfacing”. Podczas tego etapu fibroblasty zostają pobudzone do produkcji kolagenu i elastyny, w efekcie dochodzi do odnowy skóry. Uzyskanie optymalnych wyników terapii zależy jednak nie tylko od techniki wykonania samego zabiegu, ale także od dobrych praktyk przedzabiegowych i odpowiedniej pielęgnacji skóry po zabiegu, w trakcie procesu gojenia.

Słowa kluczowe: odnowa skóry, pielęgnacja pozabiegowa, gojenie skóry, peelingi chemiczne, laserowe odmładzanie skóry

 

Care and regeneration of skin after non-invasive treatments of facial rejuvenation

Abstract
In recent years, many new products and techniques have arisen that are useful in rejuvenation of facial skin. Most of therapies are dedicated to improve skin condition that is a subject of photoaging. Non-invasive skin treatments still gain importance in facial rejuvenation. Their purpose is to cause selective damage to the skin surface, after which healing process begins, so called face resurfacing. While healing, fibroblasts are stimulated to produce new collagen and elastin leading to rejuvenation. Obtaining optimum results of the therapy depends not only on technique, but also good pre-treatment practices as well as appropriate skin care after the procedure, during the healing process.

Key words: facial rejuvenation, post-treatment care, skin healing, chemical peels, laser skin resurfacing

 

Aleksandra Czarnota
Janssen Cosmetics Polska
ul. Krośnieńska 17/2L
35-505 Rzeszów
T: +48 17 740 15 10
E: ola.czarnota@wp.pl

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 1, 2016, 61

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj