Mezoterapia bezigłowa jako nieinwazyjna metoda poprawiająca jakość skóry osób starszych

0
3430

Streszczenie
Starzenie się skóry jest jedną z przyczyn dyskomfortu psychicznego osób starszych. W artykule zwrócono uwagę na ścisłą zależność między dobrym wyglądem osób starszych a dłuższą aktywnością życiową, w tym zawodową. Celem pracy było wykazanie skuteczności mezoterapii bezigłowej wykonanej urządzeniem, w którym zastosowano prąd o przebiegu trójkątnym. Badano poziom nawilżenia i elastyczności skóry twarzy. Po zakończonej serii, pomiary wybranych parametrów skóry potwierdziły skuteczność zabiegów.

Słowa kluczowe: mezoterapia, prąd o przebiegu trójkątnym, starzenie się skóry, nawilżenie, elastyczność

 

Needleless mesotherapy as an non-invasive method improving skin quality in elderly people

Abstract
Skin aging is one of the causes of the great psychical discomfort of the elderly people. The article shows the direct relation between good appearance of the elderly people and longer living activity including career. The aim of the paper is to demonstrate the effectiveness of needleless mesotherapy with current on the progress triangular. The subject of evaluation was hydration and flexibility of face skin. Selected measured parameters proved the effectiveness of the treatment.

Key words: mesotherapy, current on the progress triangular, skin aging, moisturizing, flexibility

 

Jarosław Rodzeń

Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej
Zespół Fizykoterapii i Masażu – Kosmetologia,
Akademia Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu
ul. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
M: +48 535 616 381
E: jaroslaw.rodzen@awf.wroc.pl

Katarzyna Fitrzyk

Instytut Zdrowia-Kosmetologia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 2, 2016, 143

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj