Charakterystyka najczęstszych dermatoz skóry stóp

0
4543

Streszczenie
Ze względu na budowę anatomiczną i funkcję stóp istnieje ograniczona grupa chorób skóry występująca tylko w tej lokalizacji, a dermatozy rozsiane na tej części ciała posiadają specyficzne cechy wyglądu i odznaczają się charakterystycznymi cechami przebiegu. Rozpoznanie może być trudne, ponieważ konkretne choroby mają wiele wariantów klinicznych, a poszczególne odmiany różnych chorób są do siebie podobne. Niniejsza praca stanowi przegląd najczęstszych chorób skóry stóp z charakterystyką obrazu klinicznego i podstawowymi zasadami diagnostyki i leczenia.

Słowa kluczowe: dermatozy stóp, obraz kliniczny, podologia

 

Characteristics of the most common feet dermatoses

Abstract
Due to anatomical structure and function of feet, there is a limited group of skin diseases which occur only in this location and dermatoses affecting this area have specific appearance and course of illness. Diagnosis can be difficult because specific diseases have many variants of clinical picture where as the variants of various diseases are similar to each other. This paper reviews the most common skin diseases of feet with clinical characteristics and the basis of diagnosis and treatment.

Key words: feet dermatoses, clinical picture, podiatry

 

Piotr Nockowski
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. T. Chałubińskiego 1
50-368 Wrocław
T: +48 71 348 23 32
E: piotr.nockowski@umed.wroc.pl

 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 3, 2016, 223

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj