Problemy screeningu raka piersi w Polsce

0
1499

Streszczenie
Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. W XXI wieku o sukcesie leczenia tego nowotworu nadal decyduje wczesne wykrycie, dlatego najskuteczniejszym sposobem walki z nim pozostają badania przesiewowe. Szukając przyczyn niezadowalającej zgłaszalności na profilaktyczne badania mammograficzne, postanowiono przeprowadzić własne badania, koncentrując się na punkcie widzenia samych kobiet. Wyniki zestawiono z przeglądem literatury na temat finansowania profilaktyki w Polsce. Celem badania było poznanie opinii kobiet na temat badań profilaktycznych. Wykazano, że uczestnictwo w badaniach profilaktycznych wzrasta wraz ze stopniem wykształcenia uczestniczek. Najczęściej wymienianymi przez respondentki barierami okazały się: brak dolegliwości w piersiach przy równoczesnym braku wiedzy o potrzebie wykonywania takich badań, brak w miejscu zamieszkania stacjonarnego ośrodka wykonującego badania oraz brak czasu.

Słowa kluczowe: rak piersi, finansowanie profilaktyki, screening, badanie ankietowe

Abstract
Breast cancer is the most common malignancy among women in Poland. In the twenty-first century success of treatment of the cancer is still determined by an early detection. It is worth asking why women in Poland do not participate in the screening examinations that are free of charge and can save their life? When looking for the causes of unsatisfactory participation levels observed for screening mammography it was decided to conduct our own research focusing them on the women point of view. The purpose of the study was to investigate the opinions of the women on what discourages them, and what encourages them for screening examinations. The study showed that participation in screening increases with education and accessibility to examinations. The most often mentioned by respondents barriers proved to be: lack of symptoms in the breast in the absence of knowledge regarding the need for such research, lack of stationary mammography facility and lack of time.

Key words: breast cancer screening, screening program evaluation

Agnieszka Dyzmann-Sroka, Anna Kubiak, Maciej Trojanowski
Zakład Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów (Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi)
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. +48 605 828 873
e-mail: agnieszka.dyzmann-sroka@wco.pl

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 4(3), 2014, 275-280

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj