Ocena skuteczności peelingu na bazie kwasu mlekowego i migdałowego

0
2511

Streszczenie
W artykule przedstawiono mechanizmy starzenia się skóry oraz substancje i zabiegi kosmetyczne stosowane w celu ich spowolnienia. Celem pracy jest ocena możliwości zmniejszenia intensywności przebarwień po zastosowaniu kwasu mlekowego o stężeniu 30% i 40%, pH 2.8 oraz kwasu migdałowego o stężeniu 40%, pH 1. Oceny oddziaływania preparatów oraz możliwości zmniejszenia intensywności przebarwień dokonano w oparciu o analizę zdjęć cyfrowych oraz pomiar nawilżenia. Po zakończeniu badania porównano stopnie zabarwienia skóry przed i po zabiegu. Korzystny efekt aplikacji kwasów doprowadził do zmniejszenia intensywności przebarwień, poprawy kolorytu skóry, poprawy nawilżenia skóry.

Słowa kluczowe: fotostarzenie, peeling, eksfoliacja, ostuda polekowa, kwas mlekowy, kwas migdałowy

Abstract
The processes of skin aging as well substances used to decrease their progression, were discussed in the article. The cosmetics treatment, with particular focus on chemical peeling, was assessed. The aim of work was to evaluate the ability to decrease the intensity of blemishes after applying the 30% and 40% lactic acid at pH 2.8 and 40% mandelic acid at pH 1. The action of preparations was evaluated on the basis of digital images analysis and hydration measurement. The extent of the skin colouration carried out before and after the research was subjected to assessment. Positive effect after application of acids led to reduction of intensity of blemishes as well as skin colouration and skin hydration improvement.

Key words: foto-aging, peeling, exfoliation, melasma, lactic acid, mandelic acid

Alicja Palacz
Wydział Kosmetologii, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań
tel. + 48 61 832 77 76
e-mail: alicja_palacz@onet.pl

Czytaj więcej …

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj