Higiena i zapobieganie zakażeniom w gabinecie podologicznym

0
2405

Streszczenie
W gabinecie podologicznym wykonywane są zabiegi w obrębie kończyn dolnych, głównie stóp. Są to zabiegi profilaktyczne, np. pedicure, oraz lecznicze, np. korekty wrastających, wkręcających się paznokci, usuwanie brodawek, leczenie objawów stopy cukrzycowej. W gabinetach podologicznych szczególnie ważne są higiena i przestrzeganie procedur sanitarnych, ponieważ istnieje wysokie ryzyko zakażenia związane z obecnością bakterii, wirusów, grzybów. Bardzo ważne jest utrzymanie czystości powierzchni – mycie i dezynfekcja przy użyciu odpowiednich środków. Zakażenia przekazywane są także poprzez skórę, dlatego
należy pamiętać o prawidłowym myciu i dezynfekcji rąk oraz o dezynfekcji skóry pacjenta w miejscu wykonywanego zabiegu. Stosowane w czasie pracy narzędzia i sprzęt także powinny być dezynfekowane, myte i sterylizowane.

Słowa kluczowe: bakterie, wirusy, grzyby, dezynfekcja, sterylizacja, mycie, zakażenia

Abstract
Podiatry office is a place where the conditions of lower limbs, especially feet are diagnosed and treated. These are preventive treatments such as pedicure, as well as healing – correction of ingrown
toenails, warts removal, diabetic foot, etc. In such a place, it is important to comply with hygiene and sanitation procedures because of the risk of infections associated with the presence of bacteria, viruses, fungi. It is important to keep the surfaces clean by washing and disinfecting them appropriately. Human skin can also be the vector of cross-contamination, so it is crucial to remember that hands should be properly washed and disinfected. The patient’s skin should also be well-prepared before treatment/ surgery – the operated area should be clean and disinfected so as tools and equipment used during the treatment.

Key words: bacteria, viruses, fungi, desinfection, sterilization, washing, infection

Beata Zalewska
MEDILAB, ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok
tel. +28 85 747 93 00
e-mail: beata.zalewska@medilab.pl

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 3(3), 2014, 251-255

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj