Zastosowanie ozonu w medycynie estetycznej

0
1979

Streszczenie

Ozonoterapia znajduje szerokie zastosowanie w medycynie estetycznej – usuwa defekty skóry, normalizuje jej naturalne funkcje i stymuluje do odbudowy. Najkorzystniejszą terapeutycznie, bezpieczną, a zarazem najtrwalszą formą nośników ozonu są ozonki – 1,2,4-trioksany – utrzymywane w olejach i kremach. Struktura ozonków umożliwia
ich przenikanie do najgłębszych partii skóry i pozytywne oddziaływanie na jej komórki. W zależności od problemów skóry rekomenduje się podawanie ozonu podskórnie,
w postaci ozonowanej oliwy do pielęgnacji miejscowej i masażu ciała, autohemotransfuzję, ozonowanie płynami infuzyjnymi, podawanie do jam ciała lub ozonowanie kończyn
w rękawie. Wybór metody jest ściśle uzależniony od indywidualnych potrzeb pacjenta. W zastosowaniach medycznych stosowana jest mieszanina tlenowo-ozonowa o stężeniach:
– 20-30 mg/ml – działanie immunostymulacyjne,
– 40-45 mg/ml – poprawia utlenowanie tkanek,
– 60-75 mg/ml – działanie bakteriobójcze.

Słowa kluczowe: ozonek, ozonoterapia, leczenie ran, stopa cukrzycowa, zakażenia bakteryjne

Abstract

Ozonotherapy finds wide application in aesthetic medicine – masks skin defects, normalizes its functions and stimulates epidermal reconstruction. The most effective, safe and stable form of ozone carriers are ozonides incorporated in oils and emulsions. Ozonides structure enables penetration of the deepest skin layers and have positive
influence on skin cells. Depending on skin problems, different methods of application are recommended, among others: local subcutaneous ozone injection, ozonized oil
for local skin care or massage, autohemotransfusion, ozonized infusion fluids, administration of ozone into body cavities or limb ozonization. In medical applications, the following oxygen-ozone mixture concentrations are used:
– 20-30 mg/ml – immunostimulatory effect,
– 40-45 mg/ml – tissue oxygenation improvement,
– 60- 75 mg/ml – bactericidal effect.

Key words: ozonide, ozonotherapy, wound healing, diabetic foot, bacterial infections

Justyna Sadowska-Pietrzak
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej 

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 2 (3), 2013, 169-172

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj