Tłuszcze – rola i znaczenie dla zdrowia człowieka

0
2127

Streszczenie
Tłuszcz jest niezbędny dla zdrowia, stanowi źródło energii, niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), jest nośnikiem
witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A, D, E, K. NNKT są konieczne do wzrostu, rozwoju i zachowania zdrowia. Tłuszcz pełni znaczącą rolę w przetwórstwie żywności, obróbce termicznej potraw i jest nośnikiem smaku. Istotna jest nie tylko ilość, ale również rodzaj tłuszczu w diecie i proporcje między poszczególnymi grupami kwasów tłuszczowych: nasyconych, monoenowych, polienowych i w konfiguracji trans. Nadmierne spożycie tłuszczu, a szczególnie nasyconych i trans kwasów tłuszczowych, uważa się za główny czynnik wpływający na rozwój chorób.

Słowa kluczowe: zdrowie, tłuszcz, kwasy tłuszczowe, kwasy tłuszczowe nasycone, kwasy tłuszczowe monoenowe, kwasy tłuszczowe polienowe, kwasy tłuszczowe trans

Abstract
Fats are essential for a healthy diet, represent a source of energy, essential fatty acids (EFA), carriers for the fat-soluble vitamins A, D, E and K. EFA are necessary for growth, development and maintaining health. Fats also play an important role in food manufacture and cooking. It is necessary to pay attention to both total amount and type of fats in diet and proportions of particular fatty acids group: saturated fatty acids (SFA), monounsaturated fatty acids (MUFA), polyunsaturated fatty acids (PUFA), trans fatty acids (TFA). An excessive consumption of fats, especially SFA and TFA is known to be a major factor influencing the development of diseases.

Key words: health, fat, fatty acids, saturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, trans fatty acids

Ewa Przysiężna
Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 2 (2), 2013, 99-103

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj