Rola lamelarnych warstw lipidowych w procesie przenikania substancji przez skórę

0
2318

Streszczenie
Proces przenikania substancji leczniczych i kosmetycznych przez skórę jest zdeterminowany budową warstwy rogowej naskórka. W jego powierzchniowej części, pomiędzy ściśle do siebie przylegającymi martwymi komórkami, zwanymi keratynocytami, występuje macierz lipidowa. Lamelarna struktura lipidowych przestrzeni międzykomórkowych warstwy rogowej naskórka o wysoce hydrofobowym charakterze jest główną drogą transportu substancji przez wierzchnią część skóry i jednocześnie efektywną barierą. Prowadzone są badania naukowe mające na celu poznanie macierzy lipidowych naskórka oraz odnalezienie nowych kierunków modyfikacji jej struktury i właściwości fizykochemicznych zwiększających jej przepuszczalność dla związków kosmetycznych i leczniczych. W artykule przedstawiono badania spektroskopowe w podczerwieni osłabionego całkowitego odbicia IR-ATR (Infrared Spectroscopy – Attenuated
Total Reflectance) przedstawiające konformacyjne rozluźnienie struktury modelowej dwuwarstwy lipidowej w obecności flufenazyny,
które może prowadzić do wzrostu przepuszczalności tak zmodyfikowanych błon lipidowych.

Słowa kluczowe: przenikanie przez skórę, lipidy warstwy rogowej naskórka, badania IR-ATR, flufenazyna
Abstract
The diffusion of cosmetics and medical substances through the skin is determined by the structure of stratum corneum. On the surface of skin, between the closely packed cells of keratinocytes, there is a lipid matrix. Lamellar structure of the lipid matrix characterized by highly hydrophobic nature is the main pathway of different substances through the skin and it is the most effective barrier, at the same time. At present, many different scientific studies are focused on the explanation of the structure of skin lipid matrix and findings on new directions of the modifications of structure and physicochemical properties leading to the increase of the permeability of skin for cosmetics and medical substances. The IR-ATR (Infrared Spectroscopy – Attenuated Total Reflectance) studies of conformational fluidization of lipid model bilayers in the presence of fluphenazine, were presented in the article, which can drive to increase
the permeability of modified membranes.

Key words: diffusion t hrough t he s kin, l ipids of the stratum corneum, IR-ATR studies, fluphenazine

Katarzyna Cieślik-Boczula ¹, Kazimierz Gąsiorowski ¹ ², Agata Jaszczyszyn ², 
Piotr Świątek ³, Wiesław Malinka ³
¹Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
²Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych,Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
³Katedra Chemii Leków, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 2 (1), 2013, 19-22

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj