Kompleksowa fizjoterapia w porażeniu nerwu twarzowego

0
2307

Streszczenie
Porażenie nerwu twarzowego to najczęściej występująca dolegliwość w obrębie nerwów czaszkowych. Zaburzenie powoduje nie tylko
problemy w funkcjonowaniu mięśni mimicznych, ale również znacznie wpływa na wygląd twarzy, prowadząc do asymetrii. Kłopotliwe
stają się czynności dnia codziennego: mówienie, spożywanie posiłków i zamykanie szpary powiekowej. Kluczem do zwalczenia choroby
jest dokładna diagnostyka, która staje się podstawą do rozpoczęcia leczenia. Poza zastosowaniem farmakoterapii, łagodzących objawy
bodźców fizykalnych, masażu i szeroko pojętej kinezyterapii, ważną rolę odgrywa pielęgnacja skóry twarzy, zwłaszcza porażonej części.

Słowa kluczowe: fizjoterapia, porażenie, nerw twarzowy

Abstract
Facial palsy is the most common ailment within the cranial nerves. Disorder not only causes problems in the functioning of facial muscles, but also significantly affects the appearance of the face, leading to asymmetry. Become troublesome activities of daily living, such as: talking, eating and closing of the palpebral fissure. The key to the eradication of the disease is accurate diagnosis, which becomes the basis for the initiation of treatment. In addition to pharmacotherapy, alleviate the symptoms of physical stimuli,
massage and physiotherapy at large, plays an important part of facial skin care, especially the infected parts.

Key words: physiotherapy, paralysis, facial nerve

Malwina Madejewska, Paulina Korban
Wydział Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 2 (2), 2013, 127-131

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj