Sztuka perfumerii – o substancjach zapachowych

0
2098

Streszczenie

W artykule omówiono zagadnienia związane z tworzeniem substancji zapachowych wyko¬rzystywanych przy sporządzeniu takich produktów, jak perfumy i wody toaletowe. Proces tworzenia substancji zapachowych przedsta¬wiony został jako sztuka komponowania zapa¬chów. Scharakteryzowano funkcje substancji zapachowych oraz funkcje i skład poszczegól¬nych składników, a więc nuty górnej (głowy), nuty środkowej i nuty dolnej, oraz tak zwanych utrwalaczy. Opisano również współzależności między nimi. Ponadto przedstawiono klasyfi¬kację perfum. Daje to możliwość zrozumienia kompozycji perfum oraz znaczenia i artyzmu pracy „kompozytorów” zapachu.

Słowa kluczowe: perfumy, komponowanie składu

Abstract

The issues concerning the production of aroma¬tic substances such as perfumes and more diluted solutions of fragrances, were discussed. The func¬tions of aromatic substances were characterized as well as the classifications of products of the perfume type. The creating of scents was descri¬bed as an art of composition of fragrance from the particular aromatic substances. Functions and the content of particular parts of the final compo¬sition – the high note, main note and base note, as well as so called fixatives, were described. Interre¬lations between particular parts, were presented. It gives the possibility to understand the compo¬sition of perfumes and the importance, as well as the art of work of perfume “composers“.

Key words: perfumes, fragrance composition

Gerhard Buchbauer¹, Aleksander Koll²
1 Department of Clinical Pharmacy and Diagnostics University of Vienna,
2 Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu

Czytaj całość: Kosmetologia Estetyczna, 1 (2), 2012, 101-103

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 
Proszę podać swoje imię tutaj