KE 2019-01 - calyx - page 5

1 / 2019 / vol. 8
Kosmetologia Estetyczna
3
Dni coraz dłuższe, za oknami topnieje
nieistniejący śnieg, pierwszy tegorocz-
ny numer „Kosmetologii Estetycznej”
domknięty, za chwilę czas na składanie
PIT-ów i kolejne wydanie… słowem, idzie
wiosna. Dla wielu zmiana pory roku
wiąże się z przesileniem, nawet jeśli jest
nią pożegnanie zimy i powitanie wiosny.
Jedni myją okna, drudzy wyciągają mo-
tory, rowery, inni połykają tony uzdra-
wiających suplementów. Ja wybrałam
przeprowadzkę.
Od Nowego Roku minęły już dwa mie-
siące. Czas na rozliczenie postanowień.
Jedni nadal wertują kartki swojego no-
tesu, skrzętnie omijając stronę z planami
na nowy rok, drugimudaje się jeszcze siłą
rozpędu zostać przy zmianie. Z okienek
przeglądarek dosłownie wyskakują po-
rady coachów, mniej lub bardziej złote
recepty na to, jak się zmienić. Eksperci ds.
odżywania oferują diety-cud, z kolei ci od
finansów roztaczają możliwości szybkie-
go wzbogacenia się. Obietnice są wspa-
niałe. Nowa wizja lepszego siebie, lepsze-
go życia w niezachwianej szczęśliwości.
Wielu czyta te porady, żyjąc świetla-
ną wizją przyszłości, uzbraja się w nie-
zawodne techniki, wydając przy okazji
niemałe pieniądze, i czeka na efekty.
Niestety, obiecana zmiana sam nie przyj-
dzie. Jedni psioczą na „eksperta” i szukają
lepszych sposobów, drudzy powtarzają
sobie, że nic im nie wychodzi i general-
nie, nie nadają się do niczego. Frustracja
narasta, a czasami wystarczy tylko odro-
binę więcej samodyscypliny.
Powodów, dla których zmiany są dla
nas trudne, jest dużo. Niezależnie, czy
spadają one na nas jak grom z nieba, czy
są zaplanowane, ich nadejście wprowa-
dza do naszego świata pewien chaos. Jak
większość z Was, sama rzadko reaguję
pozytywnie na nowe, nieznane. A jednak
zmian doświadczamy wszędzie i z reguły
wychodzą nam na dobre.
Życie w szafie
nie jest zbyt fajne.
z-ca Redaktora Naczelnego
mgr inż. Katarzyna Wilczyńska
CZAS NA ZMIANĘ
SŁOWO
REDAKTORA
S
REDAKCJA / EDITORIAL BOARD
Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief
prof. dr hab. Aleksander Koll
Zastępca Redaktora Naczelnego / Editor
mgr inż. Katarzyna Wilczyńska
k.wilczynsk
Redaktor Prowadzący / Managing Editor
mgr inż. Tomasz Lewandowski
t.lewandowsk
Redaktor Techniczny / Technical Editor
mgr inż. Jacek Lewandowski
Sekretarz redakcji / Editor / Editorial Secretary
Monika Poprawa
Specjalista ds. wizerunku
Marta Łuszczykiewicz
Projekt oraz skład / Layout & composition
inż. Łukasz Konarski
WYDAWNICTWO
/ PUBLISHING HOUSE
INDYGO Zahir Media
ul. Miernicza 22
50-435 Wrocław
T/F: +48 71 796 41 59
M: +48 607 104 325
E:
W:
W:
Czasopismo „Kosmetologia Estetyczna” jest recenzowanym dwumiesięcznikiem poświę-
conym doświadczeniom w dziedzinach chemii, biologii, dietetyki, medycyny i techniki, które
zostały wykorzystane w kosmetologii. Na jego łamach publikowane są oryginalne prace na-
ukowe, techniczne lub opisujące nowe instrumenty i badania:
prace przeglądowe,
prace kliniczne z dziedziny kosmetologii, medycyny i biologii, przeglądprasyzagranicznej,
recenzjeksiążek,relacjeztargów,
materiały sponsorowane (reklamy i artykuły).
Czasopismo jest indeksowane w: MNiSW (4), Index Copernicus (54,47)
oraz w bazach: Baza Agro, Pol-Index.
Instrukcje dla autorów dostępne na stronie
Instructions for Authors in English version can be obtained from the Office of Editor.
Nadesłane do redakcji artykuły są recenzowane.
Each research article is subjected to review.
PRENUMERATA / SUBSCRIPTION
Cena rocznej prenumeraty – 90 zł (studenci 70 zł)
E:
, T/F: +48 71 796 41 59
W:
Numery kont:
PKO BP 74 1020 5242 0000 2302 0150 6559
SANTANDER 58 1090 2398 0000 0001 1902 9663
Znajdź nas
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...152
Powered by FlippingBook