KE 2019-01 - calyx - page 4

1 / 2019 / vol. 8
Kosmetologia Estetyczna
2
Rozpoczynamy kolejny, ósmy już rok
wydawania „Kosmetologii Estetycznej”,
w którym znajdziecie Państwo aż osiem
ciekawych
artykułów
naukowych
o zróżnicowanej tematyce.
Zbigniew Majka, Katarzyna Podolec,
Anna Krajewska-Wojtyś, Patrycja Smo-
la-Męciwoda
prezentują
surowce ko-
smetyczne pochodzenia naturalnego
o działaniu przeciwtrądzikowym. Opisu-
ją również preparaty z mleka krowiego
.
Aktywną pochodną jest kwas laktobio-
nowy, wykazujący się specyficznym, ła-
godnie złuszczającym działaniem.
Magdalena Matuszyńska
i
Anna Pio-
trowska
przedstawiają analizę składu
preparatów kosmetycznych z udziałem
kwasu migdałowego, używanego do
eksfoliacji skóry o niskim ryzyku wystą-
pienia powikłań. Korzystne okazało się
stosowanie mieszanin z kwasem azela-
inowym, laktobionowym, salicylowym
czy hialuronowym, szczególnie przy niż-
szych stężeniach kwasu migdałowego.
Ewa Kilian-Pięta
omawia udział witami-
ny C w utrzymania prawidłowej struktury
i funkcjonowaniu skóry, szczególnie w wy-
niku działania jako antyutleniacza. Przypo-
mina ujemne skutki permanentnego braku
witaminy C. Można tu znaleźć również od-
niesienie do powtarzającej się dyskusji o chi-
ralności „prawdziwej” witaminy C. Podkre-
śla się też konieczność i sposoby stabilizacji
tej łatwo utleniającej się substancji.
Monika Tysiąc-Miśta Karolina Brzoza
Martyna Burek Agnieszka Dubiel Karolina
Pałkiewicz Magdalena Wyszyńska-Chłap,
Jacek Kasperski
analizują charakter prepa-
ratów wykorzystywanych w mezoterapii
igłowej skóry, polegającej na deponowaniu
za pomocą iniekcji małych dawek leków,
z zamiarem dostarczenia informacji na
temat substancji aktywnych, oraz omó-
wienie mechanizmu ich działania i funkcji
w organizmie. W publikacji podkreśla się
wagę znajomości tych zagadnień przy spo-
rządzaniu niezbędnych mieszanin w za-
leżności od charakteru cery pacjenta.
Paulina Siastała
opisuje technikę rewi-
talizacji okolic oczu za pomocą toksyny
botulinowej, zwracając uwagę, że za-
bieg ten może być wykonywany jedynie
przez osoby uprawnione.
Marlena Warowna, Katarzyna Tokarczyk
,
Anna Hordyjewska
i
Beata Kręcisz
szczegó-
łowo opisują zmiany fizjologiczne w ciele
kobiety w okresie ciąży. Jednym z ważniej-
szych czynnikówwpływających na jej pra-
widłowy przebieg jest styl życia, a w nim
sposób żywienia, umiarkowana aktyw-
ność fizyczna i stan emocjonalny kobiety.
Martyna Stuła, Bartłomiej Strzelec
i
Ja-
kub Gawryś
przedstawiają rozważania na
temat ewentualnego wpływu stosowania
środków antykoncepcyjnych na stan or-
ganizmu. Wymieniają zarówno korzystne
oddziaływanie dwuskładnikowych table-
tekantykoncepcyjnych, jak i skutki uboczne.
Wioleta Czerwonka
,
Diana Puchalska
,
Renata Zarzycka-Bienias
,
Monika Lipińska
,
Robert Witek
,
Arkadiusz Habrat
,
Sabina
Południak
opisują właściwości witaminy
E, często nazywanej „eliksiremmłodości”.
Udowodniono, iż jako silny antyutleniacz
chroni organizm człowieka przed skut-
kami długotrwałego oraz niekorzystnego
oddziaływania środowiska, konserwan-
tów i innych szkodliwych składników
zawartych w pożywieniu.
Życzę udanej lektury.
Redaktor Naczelny
prof. dr hab. Aleksander Koll
DRODZY PAŃSTWO
RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNCIL
prof. dr hab. Vytautas Balevićius
, Vilnius University, Lithuania
dr n. med. Marta Bednarek
, WSZ w Gdańsku
dr hab. n. med. Iwona Bojar
,
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
prof. dr hab. Gerhard Buchbauer
, Universität Wien, Austria
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Budzisz
, UM w Łodzi
drhab.naukbiol.GabrielaBugla-Płoskońska
,UWrweWrocławiu
dr n. chem. Katarzyna Cieślik-Boczula
, UWr we Wrocławiu
dr hab. prof. nadzw. Maria Cisło
, UM we Wrocławiu
prof. dr hab. Włodzimierz Doroszkiewicz
, UWr we Wrocławiu
mgr Ewa Garasińska-Pryciak
, NWSM we Wrocławiu
drhab.JożeGrdadolnik
,National lnstituteofChemistry,Slovenia
mgr Wanda Hawryłkiewicz
, NWSM we Wrocławiu
dr n. farm. Wioleta Jankowiak
, WSZ w Gdańsku
mgrJadwigaKalicińska
,UJCMwKrakowie
lek.med.AndrzejKępa
,MedbeautyAestheticClinic,Ähus,Sweden
prof. dr hab. Grażyna Kłobus
, UWr we Wrocławiu
prof. dr hab. Aleksander Koll
, NWSM we Wrocławiu
dr n. farm. Katarzyna Kordus
, WSEIT w Poznaniu
prof. dr hab. Janina Legendziewicz
, UWr we Wrocławiu
dr n. hum. Sylwia Malinowska
, PWSBiSA wWarszawie
dr n. o zdrowiu Agata Mańkowska
,
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
dr Justyna Marwicka
,
WyższaSzkołaEkonomii,Prawa iNaukMedycznychwKielcach
prof. dr hab. nadzw. Ewa Mędrala-Kuder
, AWF w Krakowie
prof. dr hab. Hanna Mizgajska-Wiktor
, AWF w Poznaniu
dr hab. n. med. Robert Krzysztof Mlosek
, WUM wWarszawie
drn.farm.MagdalenaNiewęgłowska-Wilk
,UJCMwKrakowie
dr n med. Danuta Nowicka
, UM we Wrocławiu
prof. dr hab. n. med. Alfred Owoc
,
LubuskaWyższaSzkołaZdrowiaPublicznegowZielonejGórze
prof. dr hab. Alfreda Padzik-Graczyk
, WAT wWarszawie
dr Agnieszka Pisula-Lewandowska
, AWF we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Ludwik Pokora
, CTL wWarszawie
dr n. tech. Ewa Przysiężna
, NWSM we Wrocławiu
dr n. farm. Magdalena Rogóż
, PWSZ w Nysie
dr n. biol. Henryk Różański
, PWSZ w Krośnie
prof. dr hab. Grzegorz Schroeder
, UAM w Poznaniu
prof. dr hab. n. med. Anna Skoczyńska
, UM we Wrocławiu
prof. dr hab. Anna Skrzek
, AWF we Wrocławiu
mgr Daisy Miriam Skrzypek
, AWF we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Skrzypek
, WUM wWarszawie
lek. med. Przemysław Styczeń
,
Gabinet Medycyny Estetycznej wWarszawie
mgr Joanna Szulgenia-Próchniak
, NWSM we Wrocławiu
drn.med.GrażynaSzymańska-Pomorska
,UMweWrocławiu
mgr Lech Wasilewski
, WSP wWarszawie
dr n. med. Jolanta Węgłowska
, WSS we Wrocławiu
prof. dr hab. Janusz Węgrowski
,
Medical University of Reims, France
dr hab. Katarzyna Wińska
, UP we Wrocławiu
prof. dr hab. Peter Wolschann
, Universität Wien, Austria
dr n. med. Izabela Załęska
, AWF w Krakowie
SŁOWO
REDAKTORA
S
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...152
Powered by FlippingBook