Regulamin Sklepu Internetowego

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Kosmetologia Estetyczna, dostępny pod adresem internetowym kosmetologiaestetyczna.com, prowadzony jest przez Katarzynę Wilczyńską działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo Indygo Zahir Media, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 62 120 04 95, REGON 300083790.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Słowniczek:
 • klient – osoba fizyczna dokonująca zakupu przez e-sklep
 • student – osoba obecnie posiadająca status studenta, do 26 roku życia
 • sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca właścicielem sklepu
 • sklep internetowy – e-sklep funkcjonujący pod adresem www.kosmetologiaestetyczna.com, świadczący usługi sprzedaży sowich produktów przez Internet
 • umowa sprzedaży – umowa zawarta droga elektroniczną na odległość  pomiędzy Kupującym a Sprzedającym
 • regulamin – niniejszy regulamin Sklepu
 • zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza, mające na celu  zawarcie Umowy Sprzedaży  ze Sprzedawcą.
 • konto klienta w sklepie internetowym – konto klienta za pomocą którego Klient dokonuje złożenia zamówienia
 • formularz rejestracji – formularz gromadzący dane klienta niezbędne do założenia konta Klienta w Sklepie
 • formularz zamówienia – formularz gromadzący dane klienta niezbędne do procedury sprzedaży
 • koszyk – miejsce zebrania i podsumowania zakupów
 • produkt – udostępniona do sprzedaży przez Sprzedawcę rzecz lub usługa
 • czas realizacji zamówienia – czas skompletowania zamówienia pomiędzy jego złożeniem a przekazaniem Przewoźnikowi do dostarczenia dla Klienta
 • przelew tradycyjny –  przelew dokonywany przez klienta z jego indywidualnego konta przez stronę internetową banku lub stacjonarnej placówki bankowej czy pocztowej
 • przelew elektroniczny – przelew dokonywany przez klienta metodą przelewów on-line poprzez operatora szybkich płatności

II. Kontakt ze sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Miernicza 22, 50-435, Wrocław, Polska
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: prenumerata@zahir.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 71 796 41 59
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 58 1090 2398 0000 0001 1902 9663
  Bank Santander
 5. Klient może kontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

III. Oferta e-sklepu

 1. Przedmiotami Sprzedającego rozumianymi jako produkt  są:
 • czasopismo Kosmetologia Estetyczna
 • czasopismo Aesthetic Cosmetology and Medicine
 • czasopsismo Forever
 • czasopismo European Journal Social Science of Management
 • prenumerata czasopisma Kosmetologia Estetyczna, na okres 6 miesięcy, 1 roku, 2 lat
 • prenumerata zagraniczna czasopisma Kosmetologia Estetyczna, na okres 6 miesięcy, 1 roku, 2 lat
 • prenumerata studencka czasopisma Kosmetologia Estetyczna*
 • prenumerata czasopisma Aesthetic Cosmetology and Medicine
 • prenumerata czasopisma European Journal Social Science of Management
 • pakiet czasopism archiwalnych Kosmetologia Estetyczna
 • pojedyncze egzemplarze archiwalne czasopisma Kosmetologia Estetyczna
 • inne okazjonalne pakiety promocyjne czasopism
 • książki wydane przez Wydawnictwo Indygo Zahir Media
 • inne książki
 • cyfrowe wersje czasopism
 • gadżety z logo Kosmetologia Estetyczna

prenumeratę studencką może zamówić student (patrz: Słowniczek)

IV. Ceny produktów

 1. Wszystkie ceny produktów podane są na stronie internetowej przy produktach
 2. Ceny:
  • a) ceny podawane są w walucie polskiej PLN
  • b) ceny zawierają podatek VAT
  • c) ceny nie uwzględniają kosztów dostawy
  • d) cena podana przy produkcie jest wiążąca obie strony w danym momencie
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen poprzez:
  • wprowadzanie promocji
  • odwoływanie promocji
  • zakończenie promocji
  • organizowanie specjalnych akcji rabatowych lub wyprzedaży
  • wprowadzania zmian w promocjach i wyprzedażach
 4. Promocje się nie łączą, chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej.
 5. Ostateczna cena do zapłaty przez Kupującego podana jest zawsze w koszyku.
 6. Cena dostawy jest zawsze podana przy produkcie. W przypadku łączenia produktów cena dostawy zostaje przeliczona, może ulec zmianie i podana jest zawsze przy podsumowaniu zakupów.

V. Wymagania sprzętowe

 1. Do przeglądania oferty sklepu oraz zrobienia zakupów Klient musi posiadać urządzenie z dostępem do Sieci Internet.
 • Klient musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 • Zaakceptować pliki cookies.

VI. Składanie zamówienia i jego realizacja

 1. Sklep prowadzi sprzedaż poprzez Sieć Internet
 2. Oferta sklepu jest umieszczona na stronie www.kosmetologiaestetyczna.com
 3. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem wyżej wymienionej strony 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
 4. Klient może zakupić produkty w e-sklepie na dwa sposoby:
  • dokonując rejestracji konta i logując się na nie
  • bez rejestracji konta i bez logowania
 5. W każdym z etapów rejestracji oraz składania zamówienia system sprzedażowy krok po kroku objaśni  Klientowi cały proces zakupowy.
 6. W celu złożenia zamówienia klient musi podać lub wybrać
  • swoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu
  • adres do faktury
  • adres dostawy
  • sposób płatności
 7. Złożenie zamówienia jest zawarciem umowy sprzedaży, którą e-sklep potwierdzi zwrotnym e-mailem.
 8. Klient może dokonać płatności poprzez:
  • – przelew szybki za pomocą e-płatności
  • – za pomocą karty płatniczej dokonując obciążenia konta
  • – za pomocą BLIK
  • – przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy
 9. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 10. Dowodem zakupu jest zawsze faktura VAT wystawiona na dane klienta.
 11. Zamówienie jest podejmowane do realizacji po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.
 12. Status zamówienia „zrealizowane” oznacza, że zamówienie jest przygotowane do wysyłki i oczekuje na pobranie przez dostarczyciela.
 13. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu wpłynięcia płatności na konto Sprzedawcy.
 14. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży przed wysłaniem przesyłki. O swojej decyzji powinien niezwłocznie, telefonicznie lub e-mailowo zawiadomić Sprzedawcę.
 15. Klient ma prawo dokonać zmian w zamówieniu przed wysłaniem przesyłki. O swojej decyzji powinien niezwłocznie, telefonicznie lub e-mailowo zawiadomić Sprzedawcę.

VII. Czas i sposób dostarczenia zamówienia

 1. Przesyłka jest dostarczana za pośrednictwem
  • Poczty Polskiej – na ternie Polski i poza granicami kraju
  • Firmy kurierskiej – tylko na terenie Polski
 2. Czas dostarczenia przesyłki jest uzależniony od działania pośrednika, który dostarcza paczkę.
 3. Koszt dostawy jest zawsze określony przy podsumowaniu zakupów w koszyku zakupowym.
 4. Wyróżnia się dwie formy kosztu dostawy:
  • dostawa zawarta w cenie produktu
  • dostawa płatna – jej koszt jest zawsze podany przy podsumowaniu zakupów
 5. Dostawa bezpłatna obowiązuje przy ofercie pojedynczego czasopisma oraz prenumeraty (dowolnego rodzaju).
 6. Dostawa płatna obowiązuje przy wszystkich pozostałych produktach.
 7. Jeżeli przesyłka zostanie dostarczona prawidłowo pod wskazany przez Klienta adres, a Klient jej nie odbierze, i przesyłka zostanie zwrócona do Sprzedawcy, to koszt ponownej przesyłki ponosi Klient jako dopłatę do zamówienia
 8. W przypadkach szczególnych Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie lub za pomocą poczty e-mailowej.
 9. Klient przy odebraniu przesyłki powinien ja obejrzeć w celu zweryfikowania czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu.
 10. Sprzedawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę  przed zalaniem lub zawilgoceniem.
 11. Sprzedawca nie ponosi winy za ewentualne uszkodzenia przesyłki jeżeli była ona poprawnie zapakowana.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby odstąpić od Umowy klient musi powiadomić o tym Sprzedawcę droga mailową lub telefoniczną.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zobowiązuję się zwrócić klientowi na konto należność za zakupy, jeżeli Klient wcześniej dokonał zapłaty.
 4. W przypadku Odstąpienia od Umowy po otrzymaniu towaru Klient zobowiązuje się na swój koszt zwrócić go Sprzedającemu w stanie nienaruszonym.

IX. Polityka przetwarzania danych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych nam przez Panią/Pana jest Indygo Zahir Media Katarzyna Wilczyńska z siedzibą we Wrocławiu (kod 50-435) przy ul. Mierniczej 22.
 2. Dokonując złożenia zamówienia klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji usług udostępnionych na kosmetologiaestetyczna.com, rozumianych jako procedurę sprzedaży oraz wysyłki zamówienia.
 4. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawienia lub usunięcia z bazy danych Sprzedającego.
 5. Akceptując Regulamin wyrażasz zgodę na otrzymywanie od Indygo Zahir Media drogą elektroniczną na wskazany w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Indygo Zahir Media.
 6. Akceptując Regulamin wyrażasz zgodę na otrzymywanie od Indygo Zahir Media drogą elektroniczną na wskazany w Formularzu adres e-mail newslettera.

X. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Zamówienia złożone przed datą zmiany regulaminu będą realizowane na podstawie regulaminu, w trakcie którego obowiązywania zostały złożone.
 3. Wszystkie zamówienie są składane w języku polskim.
 4. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
 5. Klient nie może powielać i kopiować zakupionych produktów.